Composició Junta

President: Excm. Sr. Dr. Jaime Casas Pla Vice-President Excm. Sr. Dr. Pere Berga Martí Tresorer Excm. Sr. Dr. Joan Permanyer Fàbregas Interventora Excma. Sra. Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols Bibliotecària Excma. Sra. Dra. Rosa M. Buhigas Cardó Secretària Excma. Sra. Dra. Rosaura Farré Rovira Vice-Secretària Excma. Sra. Dra. Núria Casamitjana Cucurella