Sessió Extraordinària Inaugural de Curs de l’any 2024

El dia  15 de gener se celebrà la Sessió Extraordinària Inaugural de Curs de l’any 2024, en la qual va ser present la Sra. Immaculada Barral. Directora General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació. Ordre del dia: Benvinguda del president Excm. Sr. Dr. Joan Permanyer Fàbregas. L’acadèmica secretària general de la RAFC, Excma. Sra. Dra. […]

Sessió In Memoriam

El dia 13 de novembre se celebrà una sessió en memoria dels Acadèmics traspassats durant l’any 2023: Il·ltre. Sr. Dr. Xavier Bonafont Pujol, la necrològica va ser llegida per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eugeni Sedano Monasterio. Excm. Sr. Dr. Julià Garcia Rafanell, la necrològica va ser llegida per l’acadèmic corresponent  Il·ltre. Sr. Dr. Manuel […]

Premi Ramon Jordi

L’Acadèmic Numerari Emèrit Exm. Sr. Dr. Joan Uriach i Marsal ha estat guardonat amb el Premi Ramon Jordi que atorga la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (SCHF). Aquest Premi s’ha instituït en record de qui fou fundador i primer president de la SCHF, el Dr. Ramon Jordi i Gonzàlez (1926-2007), per reconèixer la trajectòria […]

Conveni entre Farmaindustria i la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

El dia 22 de maig es va signar un conveni de col·laboració entre Farmaindustria i la RAFC. Es tracta d’uns acords marc amb l’objectiu principal d’impulsar el coneixement en medicaments i salut mitjançant el compromís de la divulgació i promoció de qüestions relatives a la farmàcia especialment en l’àmbit de la innovació farmacoterapèutica. L’acord inclou […]