Sessió Extraordinària de Lectura del Discurs de l’Acadèmic Corresponent Dr. José Roger Juárez Eyzaguirre

El dia 22 de maig se celebrà en sessió pública extraordinària en la sala d’actes d’aquesta Reial Corporació, l’ingrés del Dr. José Roger Juárez Eyzaguirre com Acadèmic Corresponent amb la lectura del discurs: “La formación clínico-asistencial del Farmacéutico en el Perú” El presentà, en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. Joan Permanyer i Fàbregas. L’enregistrament […]

Sessió Extraordinària de Lectura del Discurs de l’Acadèmic Corresponent Dr. Manuel Jordan Vidal

El dia 10 d’abril, l’Il·ltre. Sr. Dr. Manuel Jordan Vidal ingressà com acadèmic corresponent amb la lectura del discurs: “Caracterització morfològica del particulat atmosfèric inhalable a l’interior de col·legis d’educació infantil”. Va ser presentat en nom de l’Acadèmia per l’Excm. Sr. Dr. Jaume Bech Borràs.   L’acte públic va ser presencial i transmès per via […]

Sessió Pública Extraordinària de Lectura del Discurs de l’Acadèmica Corresponent Dra. Elena Sánchez López

El dilluns dia 27 de novembre, la Sra. Dra. Elena Sánchez López ingressà com acadèmica corresponent amb la lectura del discurs: “Nuevas aproximaciones terapéuticas basadas en nanopartículas biodegradables” Va ser presentada en nom de l’Acadèmia l’Excma. Sra. Dra. Mª Lluïsa García López. L’acte públic va ser presencial i retransmès per via telemàtica. Es pot trobar […]