Sessió In Memoriam

El dia 13 de novembre se celebrà una sessió en memoria dels Acadèmics traspassats durant l’any 2023: Il·ltre. Sr. Dr. Xavier Bonafont Pujol, la necrològica va ser llegida per l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eugeni Sedano Monasterio. Excm. Sr. Dr. Julià Garcia Rafanell, la necrològica va ser llegida per l’acadèmic corresponent  Il·ltre. Sr. Dr. Manuel […]