Vídeos

Impacte del projecte nacional ENVIN-HELICS sobre l’ús d’antibiòtics i resistències bacterianes a les UCIs espanyoles.

El 30 de novembre es celebrà la sessió de la Sessió de la Secció VII – Farmàcia Assistencial, amb la Taula Rodona: “Impacte del projecte nacional ENVIN-HELICS sobre l’ús d’antibiòtics i resistències bacterianes a les UCIs espanyoles”
09/11/2022

Acadèmics finats 2021

El 09 novembre es celebrarà la sessió necrològica dels acadèmics finats 2021.

Més enllà de l’aproximació canònica al Canvi Climàtic.

El 19 d’octubre es celebrà la sessió de la Sessió Secció IV – Salut Pública, Alimentació i Ambient, amb la Taula Rodona: “Més enllà de l’aproximació canònica al Canvi Climàtic”.”

Ponents:
Sra. Dra. Amelia Díaz Álvarez, Profesora de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona:
“Cambio Climático y Economía: una relación muy estrecha”.

Sr. Dr. Miquel Salgot de Marçay, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya:
“Teories en el concepte de Canvi Climàtic: una altra moda ambiental?”.