Vídeos

La recàrrega d’aqüífers com a eina per a augmentar l’abastament d’aigua potable.

El 14 juny, es celebrà la Sessió de la Secció IV – Salut Pública, alimentació i ambient: La recàrrega d’aqüífers com a eina per a augmentar l’abastament d’aigua potable.

Presentat i moderat:
Sr. Dr. Miquel Salgot, Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Ponents:
Sr. Dr. Miquel Salgot, Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Introducció: “Conceptes, història i sanitat en la recàrrega d’aqüífers”

Sra. Marta Ganzer, Aigües de Barcelona.
“Aprofitament de l’aigua regenerada per a la potabilització indirecta a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: mesures de control per garantir la seguretat de l’aigua de consum”

Sr. Jesús Carrera, Idaea-CSIC, Barcelona.
“Processos de millora de la qualitat ens sistemes SAT (Soil Aquifer Treatment)”

Discussió: Aspectes Hidrogeològics

Necessitats d’adaptació del Pla d’Estudis de Farmàcia a la situació actual i de futur

El 12 de juny, es va celebrar l’ingrés com Acadèmica Corresponent a la RAFC de la Il·lustre Sra. Dra. Conxita Mestres i Miralles, amb el discurs: “Necessitats d’adaptació del Pla d’Estudis de Farmàcia a la situació actual i de futur”.

La presentarà, en nom de l’Acadèmia, l’Excma. Sra. Dra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols.

Tractament de la síndrome tòxica fal·loïdina

El pasat 9 de maig, el Sr. Dr. Alfonso de Mena va realitzar la conferència amb el títol: Tractament de la síndrome tòxica fal·loïdina.
Va ser presentat en nom de l’Acadèmia pe l’Excm. Sr. Dr. Joan Permanyer i Fàbregas.